anglictina-cartoon-zviratka-main

Klient: Surprise Universe Youtube channel
Má práce: ilustrace slovíček, animace
Použitý software: Toon Boom Harmony 12, Photoshop, Final Cut Pro X