omalovanka-barvy-prehled-radek-sticha
omalovanka-barvy-obalka-radek-sticha
omalovanka-barvy-ukazka-radek-sticha

Klient:Daniel Havlík
Má práce: ilustrace omalovánky pro děti na téma Barvy
Použitý software: Adobe Illustrator