omalovanka-kravicky-prehled-radek-sticha
omalovanka-kravicky-obalka-radek-sticha
omalovanka-kravicky-ukazka-radek-sticha

Klient:Daniel Havlík
Má práce: ilustrace omalovánky pro děti na téma Kravičky
Použitý software: Adobe Illustrator