PohadkoveCmaraniceLogo
PohadkoveCmaraniceLogoPruh

Klient: PohádkovéČmáranice.cz
Má práce: návrh loga
Použitý software: Illustrator, Photoshop