SurpriseUniverseLogo

Klient: Surprise Universe Youtube channel
Má práce: návrh loga
Použitý software: Illustrator, Photoshop