music-makes-me-cry-filled-outline-icon-radek-sticha

Klient: vlastní projekt
Má práce: ilustrace outline barevné ikony Music makes me cry
Použitý software: Adobe Illustrator