zub-na-vytrzeni-1-radek-sticha
zub-na-vytrzeni-2-radek-sticha
zub-na-vytrzeni-3-radek-sticha

vsechny-zuby-zkazene-1-radek-sticha
vsechny-zuby-zkazene-2-radek-sticha
vsechny-zuby-zkazene-3-radek-sticha

proteza-na-zuby-1-radek-sticha
proteza-na-zuby-2-radek-sticha

chybi-zub-vlevo-dole-1-radek-sticha
chybi-zub-vlevo-dole-2-radek-sticha

Klient: Grand Dental Clinic
Má práce: ilustrace flat obrázků na téma zubní implantace
Použitý software: Adobe Illustrator